Безплатна доставка
За територията на България

02 9 454 717
За въпроси и поръчки

Количка

Политика за бисквитки

Настоящата политика за бисквитки (“Политиката”) описва какво са бисквитките и как се употребяват от tweuropebg.com (“Магазина”) и всички свързани с него продукти и услуги (обобщено “Услугите”). Тази политика е официално споразумение между лицето, използващо Магазина (“Клиента”) и Транс Уърлд Европа ООД (“TWE”). При съгласие с Политиката като представител на юридическо или друго лице, се счита, че представителят е упълномощен да представлява лицето и да дава съгласие от негово име с Политиката, в който случай определението "Клиент" също се отнася и за него. При отсъствие на пълномощия или при несъгласие с Политиката, Клиентът няма право да използва Магазина и Услугите. Тази Политика трябва да бъде прочетена, за да се разбере какви типове бисквитки се използват от Магазина, каква информация TWE събира чрез използването на бисквитки и как тази информация се използва. Тя също описва възможните избори за Клиента относно приемането или отхвърлянето на употребата на бисквитки. Информация относно употребата, съхранението и защитата на личните данни е налична в страницата Защита на лични данни.

Съдържание

  1. Какво са бисквитките?
  2. Типове бисквитки използвани в Магазина
  3. Възможности за избор на бисквитки
  4. Промени и допълнения
  5. Приемане на Политиката
  6. За контакт

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки пакети данни, които се съхраняват като текстови файлове в компютъра или в устройството на Клиента, при посещения на уеб-сайтове чрез Интернет браузър. Масовата им употреба е за запомняне на предпочитанията на Клиента за еднократно посещение (бисквитки за сесия) или за повтарящи се посещения (постоянни бисквитки).

Бисквитките за сесия се използват само докато трае посещението в уеб-сайта и стават невалидни след затваряне на браузъра.

Постоянните бисквитки се използват за помнене предпочитанията на Клиента за уеб-сайта и остават валидни в компютъра или устройството на Клиента след затваряне на браузъра и след рестартиране на компютъра или устройството. Те помагат за постоянното и ефективно преживяване за Клиента при последващи посещения на уеб-сайта и използване на услугите.

Бисквитки може да се установяват от уеб-сайта (“бисквитки от първа ръка”) или от трети страни като доставчици на съдържание, на реклами и от услуги за анализ в уеб-сайта (“бисквитки от трети страни”). Тези трети страни могат да разпознаят Клиента, както при посещение на даден уеб-сайт, така и при посещения на други конкретни уеб-сайтове.

Типове бисквитки използвани в Магазина

Необходими бисквитки

Необходимите бисквитки дават възможност за най-доброто възможно преживяване за Клиента при достъп до Магазина, навигация в него и използване на възможностите му. Например, тези бисквитки позволяват на Магазина да разпознае, че Клиентът е създал свой профил и се е вписал чрез профила си, за да има достъп до съдържанието.

Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки дават възможност за представянето на Магазина и услугите по начина, по който това е избрано от Клиента. Например, чрез тях Магазинът разпознава потребителското име на Клиента и  запомня потребителските настройки за Магазина и Услугите за бъдещи посещения.

Ако Клиентът не желае бисквитки или отхвърля конкретни типове бисквитки, има възможност да го направи чрез настройките на браузъра като изтрие вече приети бисквитки и забрани приемането на нови. В документацията на всеки браузър има помощна информация за това, а също и в помощни ресурси в Интернет.

Промени и допълнения

TWE запазва правото си на промени в тази Политика и на дефинициите, отнасящи се до Магазина и Услугите, по свое усмотрение и по всяко време. Датата на последна промяна е поместена в края на тази страница. TWE може да изпраща по собствено усмотрение известия за промяна и по други начини като например чрез данните за контакт с Клиента.

Актуалната версия на Политиката влиза в сила в момента на публикуването ѝ, освен ако изрично не е упоменато друго. Употребата от Клиента на Магазина и Услугите след влязла в сила промяна се счита за съгласие на Клиента с промените.

Приемане на Политиката

Клиентът уверява, че е прочел и разбрал тази Политика и е съгласен с всички дефиниции и правила. С употребата на Магазина и Услугите, Клиентът е приел тази Политика. Ако Клиентът не е съгласен с дефинициите и правилата в тази Политика, няма право на достъп до и използване на Магазина и Услугите.

За контакт

При въпроси, забележки и оплаквания относно Политиката или употребата на бисквитки TWE, да се изпрати сигнал до:

online@tweuropebg.com

Дата на последна промяна: 02.04.2024 г.

АБОНИРАЙТЕ СЕ!

ПОЛУЧАВАЙТЕ НАШИТЕ АКТУАЛНИ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ!
АБОНИРАНЕ